Hotspots - dagje uit in Friesland
Bijzonder overnachten in Friesland
Watersport - jachthavens - jachtverhuur - yachts - bootverhuur - zeilen in Friesland
Uitgekiende links naar campings - evenementen - musea - dagje uit - dagje weg - eilanden in Friesland
Redactie dagje Friesland - Andromedagroep - AndromedaDesign Drachten Friesland

 

 

 

 
 
Hotspots
 
 

Waddenzee UNESCO Werelderfgoed


Eind juni 2009 plaatste UNESCO, de natuur- en cultuurorganisatie van de Verenigde Naties, de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst. UNESCO onderstreept met de toekenning van dit prestigieuze predicaat dat de Waddenzee zo’n grote natuurwaarde heeft voor de wereld dat deze bescherming verdient en voor toekomstige generaties behouden moet blijven.

Hiermee staat de Waddenzee gelijk aan beroemde natuurgebieden als de Kilimanjaro in Tanzania en de Grand Canyon in de Verenigde Staten.

Wat is een wad?
Een wad is in feite een modder- of zandplaat, met een hoogte die zich tussen het normale eb- en vloedniveau bevindt. Een wad wordt dus twee maal per etmaal door het getij overstroomd.

Uniek in de wereld
Door plaatsing van de Waddenzee op de Werelderfgoedlijst benadrukt UNESCO dat de Waddenzee beschikt over bijzondere, universele waarden als ‘onvervangbaar’ en ‘uniek’ waardoor de Waddenzee als eigendom van de hele wereld mag worden beschouwd. De Waddenzee is wereldwijd gezien het grootste natuurlijke systeem van zand- en slikplaten en laaggelegen, beschermende eilanden.

UNESCO hanteert verschillende criteria om te beoordelen of een gebied of landschap in aanmerking komt voor het predicaat 'Werelderfgoed'. De Waddenzee is op drie van deze criteria uniek in haar soort gebleken. Allereerst kent de Waddenzee veel verschillende soorten leefomgevingen. De Waddenzee huisvest ruim 10.000 soorten land- en waterdieren, van eencellige organismen tot vissen, vogels en zoogdieren.

Ieder jaar maken maar liefst 10 tot 12 miljoen vogels uit alle windstreken (bijvoorbeeld Canada, Azië en Noord-Siberië) op doorreis een onmisbare tussenstop in het Waddengebied. Daarnaast laat de Waddenzee op indrukwekkende wijze zien hoe natuur, planten en dieren zich continu aanpassen aan de wisselende landschappen, in een gebied waar zoet water (van land) en zout water (van de oceaan) elkaar ontmoeten. Ten slotte is de Waddenzee van wereldbelang omdat ze veel vertelt over de geschiedenis van de aarde.

Foto's: © Aafke Postma (www.postkuip.nl)

 

 

 

Goedkope onderdelen voor de Raspberry Pi computer

De Spitkeet Harkema

It Damshûs

Overige informatie
Websites